Miền Bắc : 18006824 - Miền Nam : 18006862 - Hotline : 0918648419 - 0936211210

Giàn Tạ M360

GIỚI THIỆU Giàn Tạ M360

Giàn tập PT đa năng M-360 là giàn tập tổng hợp nhiều chức năng kết hợp với huấn luyện viên cá nhân. Thích hợp cho các phòng tập có sử dụng gói tập PT.
Tập luyện với giàn tập đa năng M-360 giúp học viên có thể nâng cao sức khỏe và thể lực một cách tốt nhất đồng thời phát huy được năng lực huấn luyện của huấn luyện viên một cách hiệu quả nhất.